41 - 80 of 128673 objects

Stora Kopparbergs Bergslag. Ur Carl Sahlins...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi...

Hofors järnverks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Stora Kopparbergs bergslag. Falu gruva i...

Ångbad

B.G. Bredberg. Manuskript. Berättelse om dess...

Fors M2E. Slitningen av skovlarna. Delförstoring.

Laxåverken. Laxå bruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Konstgjutgods

Ransäters bruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi...

Stora Kopparbergets kronologi. Ur Carl Sahlins...

Pianola

Stereonegativ med motiv av cyklister. Okänd ort.

Gunnebo bruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Berlin. Kejsar...

Åkers styckebruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Storängen?

Typbesiktning. >>

Laxåverken. Laxå bruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Skyllbergs bruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Uppfortdringsverk, Riddarhyttan.

Tryckknappsomkastare

Stora Kopparbergs bergslag. Biographica. Ur Carl...

Bordstelefonapparat

Patri av forsen där en av smedjorna för...

Sala gruva och silververks kronologi. Sala...

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens...

Personalen vid A.B. Yvyfabriken i Ystad, 1930.

Måttstock

Hofors järnverks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Gammelbo bruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Stora Kopparbergs bergslag. Falu gruva i...

Apparat

Höganäs stenkolsgruvors kronologi. Ur Carl...

Stora Kopparbergets kronologi. Ur Carl Sahlins...

Golvbonare

Diverse allmänt om bergshistoriskt material,...

Ransäters bruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Kokare, elektrisk