41 - 80 of 800 objects

Ръка

Статуетка на Лар

Гема

Теракота

Бюст - тежест за кантар - варварин

Гема

Теракота

Aпликация

Наушница

Гривна

Теракота

Пръстен

Украса

Гема

Пръстен

Гривна

Крайник на меч

Теракота

Гема

Гема

Статуетка на Дионис

Статуетка на Марс

Затварач - Венера

Обеца

Украса

Обеца

Гривна

Теракота

Теракота

Конче

Наушница

Апликация

Тас

Обеца

Прочелник

Лъжица

Статуетка на Хермес

Гайка за колан

Вакханка

Затварач