41 - 80 of 1478 objects

diplom

aukiri

Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse...

Toivo Vaalma eksliibris jalgratturiga

diplom

diplom

diplom

Tööjõureservide üleliiduliste...

Põlva rajooni koolinoorte suvespartakiaadi diplom

aukiri

diplom

diplom

raudteepass

diplom

diplom

diplom

Heikki Lahi eksliibris

diplom

diplom

diplom

kiri

maksimumkaart

diplom

Tööjõureservide malevõistluste diplom

diplom

aukiri

esimese päeva ümbrik

diplom

Vabariikliku Raamatukaubastu eksllibris

diplom

diplom

esimese päeva ümbrik

diplom

diplom

diplom

diplom

Vene NFSV pedagoogiliste kõrgkoolide...

diplom

diplom

diplom