361 - 400 of 184668 objects

Gamla Uppsala kyrka, härd i långhuset - Arkeologi...

Käpp

Dag Hammarskjölds begravning, defileringen i...

Dag Hammarskjölds begravning, utanför Uppsala...

Konstnär Oldberg, sannolikt Uppland oktober 1948

Luciatåg, Uppland 1960

"Sällskap utanför villan hos Brolén i Myrsjö...

Lakan

Spårvägsarbeten utanför AB L E Larsson & Co:s...

Vävluna

"Tioårsjubilerande zontor", Uppsala september 1960

Studenter, man som läser, studentlya, Uppsala

Grupporträtt, Arméns underofficersskola,...

Vävprov

Bostadsinteriör, Uppsala 1937. Gasspis

Arkeologisk förundersökning, Kvarnbolund, Läby...

Barnporträtt - en pojke, Östhammar, Uppland 1919

Fyrisån i Uppsala 1945 - 1950

Silon i Tärnsjö

Östhammars sjukhus - personal i cafeterian,...

Kniv

Uthus, Marielund, Funbo socken, Uppland 1982

Röda Korset - internationellt intresse för...

Paraplyställ

Bostadshus, Malmen, Länna, Almunge socken,...

Bälinge kyrka, Uppland 2009. Bänkfront mot...

Klämma

Gospel i Söderfors kyrka uppskattat, Söderfors...

Musikfrågetävling på Värmlands nation, Uppsala...

Teckning signerad B Chronander - sannolikt...

Ålderdomshem i Västland byggklart, Uppland, april...

Band

Klockstapel i Sigtuna, Uppland september 1919

S:t Eriks torg och Konsistoriehuset, Uppsala 1971

Vävprov

Studenter i Botaniska trädgården, Uppsala 1939

Björn Collinder - klassikerspel i Botaniska...

Vävprov

Stans

Simning, Uppsala 1953