1 - 40 of 1478 objects

töötõend

diplom

Leopold Tõnsoni korteri plaan

aukiri

diplom

eriümbrik

diplom

aukiri

Toivo Vaalma eksliibris laskuriga

treeneri töötõend

FCD A. Ineshin

diplom

diplom

TRÜ teaduskondadevaheliste maadlusvõistluste...

Meenutused

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

šarž Gustav Võntso

käsikiri

diplom

diplom

diplom

üleliidulise üliõpilasspartakiaadi diplom

diplom

diplom

maksimumkaart

Poksivõistluste Lahtine ring diplom

diplom

diplom

Tartu maratoni diplom

Tartu linna kehalise kasvatuse õpetajate...

tänukiri

diplom

märkmik

aukiri

filateelia, ümbrik

diplom