Spoštuj učitelje in bodi jim pokoren!

Slovenski šolski muzej, ki je nastal leta 1898, spada med naše najstarejše muzeje in ima vsako leto okoli 17 tisoč obiskovalcev. Največ je osnovnošolcev, ki se pri igranih učnih urah lepopisja in lepega vedenja spoznavajo s poukom iz časa babic in prababic.

https://www.dnevnik.si/1042782794/kultura/splosno/slovenski-solski-muzej-spostuj-ucitelje-in-bodi-jim-pokoren

v: Dnevnik, D2 - Kultura, 28.8.2017, novinarka Maja Šučur.


You might also like