Source: Patriotische maaltijd te Londen, 1813, R. Reeves, Rudolph Ackermann, 1814